Statut

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO ”STRZELEC” ORGANIZACJI SPOŁECZNO- WYCHOWACZEJ Uchwalony przez VII Walny Zjazd Delegatów w dniu 19 marca 2006 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Związek Strzelecki ”Strzelec” – Organizacja Społeczno- Wychowawcza, zwany dalej Związkiem, jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Art. 2 Terenem działalności Związku jest obszar […]

Read More Statut
Styczeń 1, 2016

Regulamin wewnętrzny

1. Strukturę wewnętrzną Związku tworzą jednostki organizacyjne, którymi są jednostki strzeleckie i okręgi strzeleckie. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej podzielony jest na okręgi strzeleckie: północny i południowy. Ich granice są analogiczne do granic okręgów wojskowych. 2. Jednostka strzelecka jako oddział składa się z pododdziałów funkcjonujących na obszarze całego powiatu. Musi ona spełniać następujące warunki: a/ liczyć przynajmniej […]

Read More Regulamin wewnętrzny
Styczeń 1, 2016

Regulamin ogólny

1. Strukturę wewnętrzną Związku tworzą jednostki organizacyjne, którymi są jednostki strzeleckie i okręgi strzeleckie. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej podzielony jest na okręgi strzeleckie: północny i południowy. Ich granice są analogiczne do granic okręgów wojskowych. 2. Jednostka strzelecka jako oddział składa się z pododdziałów funkcjonujących na obszarze całego powiatu. Musi ona spełniać następujące warunki: a/ liczyć przynajmniej 21 członków czynnych, b/ […]

Read More Regulamin ogólny
Styczeń 1, 2016

Szturmówka

Szturmówka Hej ! po drogach dmie wichura, Słota, błoto – ładny kram. Lecz cóż znaczy dla piechura Choćby nawet diabeł sam, Choćby nawet diabeł sam ! Bo dla naszej kompanii szturmowej Nie ma przeszkód i nie ma złych dróg. Kto na drodze, granatem wal w głowę ! I bywaj zdrów i prowadź Bóg ! Na […]

Read More Szturmówka
Styczeń 1, 2016

Pieśń Legionów

„Pieśń Legionów” Okwieciła się dziś ziemia wiosną I sen spełnia się dziś wyśniony, Gdy wieść echo w dal niesie radosną: Idą polskie w bój z Moskwą Legiony. Idą chłopcy, mężowie i dzieci, Każdy w dłoni karabin zaciska, Grają trąbki, bagnetów las świeci – Czyżby chwila wyzwolin już bliska? Idą polscy żołnierze-mściciele; Prowadźże ich, Zwycięstwa Aniele! […]

Read More Pieśń Legionów
Styczeń 1, 2016

Józef Relidzyński „Rota” Brygadierowi Piłsudskiemu

Józef Relidzyński „Rota” Brygadierowi Piłsudskiemu Pójdziem naprzód, nigdy wstecz ze starem hasłem naszem, z krwi Pospolitą tworząc Rzecz bagnetem i pałaszem, rosnącą szlakiem naszych dróg – tak nam dopomóż Bóg! Jako lawina śnieżna z gór na łeb spadniemy wroga; o piersi naszych żywy mur rozbije się czerń sroga by fale mórz o skalny próg – […]

Read More Józef Relidzyński „Rota” Brygadierowi Piłsudskiemu
Styczeń 1, 2016

Anonim „Hymn strzelecki”

Anonim „Hymn strzelecki” Naprzód, drużyno strzelecka, Sztandar do góry swój wznieś, Żadna nas siła zdradziecka Zniszczyć nie zdoła ni zgnieść. Czy umrzeć nam przyjdzie wśród boju, Czy w tajgach Sybiru nam zgnić, Z trudu naszego i znoju Polska powstanie, by żyć. Nic nie powstrzyma rycerzy Ofiarnych na mękę i trud, Każdy pod sztandar swój bieży […]

Read More Anonim „Hymn strzelecki”
Styczeń 1, 2016

Bolesław Pochmarski „Pieśń legionistów polskich”

Bolesław Pochmarski „Pieśń legionistów polskich” Jeszcze Polska nie zginęła, Póki my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbijemy. Marsz, marsz Piłsudski, Prowadź na bój krwawy, Pod twoim przewodem Wejdziem do Warszawy. Tyś nas zbudził do oręża, Tyś zbudził rycerzy, Przekonałeś, że zwycięża Tylko ten, kto wierzy. Marsz, marsz Piłsudski (itd.) Wstali strzelcy legioniści Na […]

Read More Bolesław Pochmarski „Pieśń legionistów polskich”
Styczeń 1, 2016

Rapsod o płk Lisie-Kuli

Rapsod o płk Lisie-Kuli Gdy ruszył na wojenkę miał siedemnaście lat, A serce gorejące, a lica miał jak kwiat. Chłopięcą jeszcze dusze i młode ramię miał, Gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąk i chwał. Lecz śmiał się śmierci w oczy, a z trudów wszystkich kpił, Szedł naprzód jak huragan i bił, i bił, i […]

Read More Rapsod o płk Lisie-Kuli
Styczeń 1, 2016

Pierwsza Brygada

Pierwsza Brygada Legiony to żołnierska nuta, Legiony to straceńców los, Legiony to żołnierska buta, Legiony to ofiarny stos, My, Pierwsza Brygada, Strzelecka gromada, Na stos rzuciliśmy Nasz życia los, Na stos, na stos! O, ileż mąk, ileż cierpienia, O, ileż krwi, wylanych łez, Pomimo to nie ma zwątpienia, Dodawał sił wędrówki kres. My, Pierwsza Brygada, […]

Read More Pierwsza Brygada
Styczeń 1, 2016

Deklaracje

Jeżeli chcesz zostać naszym członkiem wymagane jest wypełnienie przez rodzica bądź opiekuna dwóch dokumentów: Deklaracja Strzelec dla osoby niepełnoletniej Deklaracja Strzelec dla osoby pełnoletniej Ankieta do Ksiazeczki Każdy może zostać do nas przyjęty, lecz nie każdy może wśród nas pozostać – Józef Piłsudski o przynależności do ZS Strzelec Jeżeli masz jakieś pytania poniżej znajduje się kontakt […]

Read More Deklaracje
Styczeń 9, 2010