Statut

STATUT ZWIĄZKU STRZELECKIEGO ”STRZELEC” ORGANIZACJI SPOŁECZNO- WYCHOWACZEJ Uchwalony przez VII Walny Zjazd Delegatów w dniu 19 marca 2006 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Związek Strzelecki ”Strzelec” – Organizacja Społeczno- Wychowawcza, zwany dalej Związkiem, jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego. Art. 2 Terenem działalności Związku jest obszar […]

Read More Statut
Styczeń 1, 2016

Regulamin ogólny

1. Strukturę wewnętrzną Związku tworzą jednostki organizacyjne, którymi są jednostki strzeleckie i okręgi strzeleckie. Obszar Rzeczpospolitej Polskiej podzielony jest na okręgi strzeleckie: północny i południowy. Ich granice są analogiczne do granic okręgów wojskowych. 2. Jednostka strzelecka jako oddział składa się z pododdziałów funkcjonujących na obszarze całego powiatu. Musi ona spełniać następujące warunki: a/ liczyć przynajmniej 21 członków czynnych, b/ […]

Read More Regulamin ogólny
Styczeń 1, 2016