Przyrzeczenie Strzeleckie

Wstępując w szeregi
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
przyrzekam:Przez całe me życie dobro
Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko
inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości
Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej
kropli krwi.Służył będę Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu;
a wszystkie moje czyny i zamiary tej
najwyższej służbie podporządkowane będą
Przyrzekam: Powinności moje jako członka
Związku Strzeleckiego „Strzelec”
Józefa Piłsudskiego
z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa
strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia
przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko
co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi
zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam
uroczystym słowem i honorem wolnego
obywatela i uczciwego człowieka.
Tak mi dopomóż Bóg!

Styczeń 1, 2016